Uległ zmianie terminarz dotyczący III Kopernikańskich dni logistyki organizowanych przez nasze koło. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.   13 marca – termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych na adres mailowy logitor@stud.umk.pl 27 marca – termin nadsyłania referatów na adres mailowy logitor.kdl@op.pl 3 kwietnia – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej 7 kwietnia – informacja zwrotna dotycząca wyboru […]