Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką logistyki a szczególnie transportu lotniczego na Forum Przyszłych Ekspertów Lotnictwa organizowanego z inicjatywy firmy Aviation Consulting. Pierwsze spotkanie pod tytułem „Funkcjonowanie rynku transportu lotniczego” odbędzie się już 27 października 2021 r. o godzinie 17:00 na platformie Google Meet.

Aviaton Consulting jest firmą działającą od 2010 roku. Są jedynym w Polsce Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Loticzych ATC IATA. W latach 2018 oraz 2020 Aviaton Consulting została uznana za jedno z najlepszych ATC IATA w Europie.

Projekt Forum Przyszłych Ekspertów Lotnictwa ma na celu nawiązanie współpracy między kołami naukowymi na uczelniach w całej Polsce, a także umożliwienie dialogu, wymiany doświadczeń, wiedzy oraz pomysłów pomiędzy studentami. Założeniem Forum jest przygotowanie studentów do sprostania oczekiwaniom wymagającego rynku pracy po zmianach, wynikających z pandemii, poprzez udostępnienie bazy wiedzy, a także organizację cyklicznych spotkań, konferencji naukowych, webinariów i szkoleń z praktykami biznesu oraz autorytetami w branży lotniczej.