Autosoftware rozpoczął swoja działalność w roku 1991 najpierw jako spółka cywilna a od września 1993 roku w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Od samego początku podstawowymi kierunkami zainteresowań i działań przedsiębiorstwa było tworzenie systemu informatycznego dla wspomagania zarządzania transportem drogowym.

Do dnia dzisiejszego wielu klientów od ponad 20 lat współpracuje z opisywanym podmiotem dostarczając wyjątkowo cennych wskazówek i tworząc kształt oprogramowania. Przedsiębiorstwo oferuje takie usługi jak: DigiTrack, DigiSped oraz TransSped.