Głównym celem przyświecającym naszej działalności jest pogłębianie umiejętności praktycznych oraz doświadczenia. Wiedza teoretyczna nabywana podczas studiów (większość z nas jest studentami specjalności Logistyka Procesów Gospodarczych) stanowi warsztat i podstawę naszej działalności – ale w kole teorię staramy się ograniczać do minimum – nie chcemy bowiem powielać programu studiów – a uzupełniać go zgodnie z naszymi zainteresowaniami związanymi z dziedziną logistyki. W dużej mierze korzystamy z doświadczeń specjalistów – realizujemy to m.in. poprzez udział w konferencjach branżowych, wizytach w przedsiębiorstwach czy spotkaniach z ich przedstawicielami. Cele naszego koła obejmują także prace nad projektami z zakresu logistyki, organizację i udział w warsztatach, pisanie artykułów naukowych, przeprowadzanie badań oraz branie udziału w ogólnopolskich konkursach logistycznych sprawdzających naszą wiedzę teoretyczną i praktyczną, a także organizowanie własnych konferencji o tematyce Logistyki.

Jednak koło naukowe to nie tylko studia, nauka i wszystko co z tym związane. Nasi członkowie spędzają razem czas także poza uczelnią. Tworząc jedną wielką rodzinę. Każdy członek jest inny, posiada inne umiejętności korzystając z efektu synergii jesteśmy w stanie tworzyć coś wielkiego.