KNL „LOGITOR” tworzą ludzie postrzegający logistykę jako interdyscyplinarną dziedzinę – obecną we wszystkich działaniach człowieka.
KNL „LOGITOR” w swojej obecnej formie działa przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu od lutego 2010 r.
Zostało ono założone z inicjatywy studentów czwartego roku specjalności Logistyka Procesów Gospodarczych (rok akademicki 2009/2010), mgr Jagody Jakubowskiej (Opiekun Organizacyjny Koła) oraz prof. zw. dr hab. Mirosława Chaberka (Opiekun Naukowy Koła). W latach 2020-2023 Opiekunem Naukowym Koła była dr Iwona Wasielewska-Marszałkowska, a Opiekunem Organizacyjnym Koła był mgr Krzysztof Wojtkowiak.

Obecnym (od r.a. 2023/2024) Opiekunem Naukowym Koła jest dr Iwona Wasielewska-Marszałkowska. 

Prowadzimy rekrutację do naszego koła, napisz do nas! Link do formularza: https://forms.office.com/e/gUVRVtcLXn

infografika Logitor