V Kopernikańskie Dni Logistyki objęło także patronatem Czasopismo Logistyka Odzysku.

http://logistyka-odzysku.pl/
Czytelnikami czasopisma są przedsiębiorcy, którzy szukają sposobu na realizację skutecznej gospodarki odpadami, by wdrażać w swej działalności zasadę zrównoważonego rozwoju oraz strategię zarządzania środowiskowego.

 
Czasopismo Logistyka Odzysku to przede wszystkim jedyne takie czasopismo w europie, które prezentuje nowe rozwiązania systemowe, zarówno koncepcyjne jak i technologiczne
i informatyczne, sięgając po przykłady wdrożonych innowacji innych organizacji.

Jak twierdzą redaktorzy:

„Zależy nam na tym, aby robić takie czasopismo, jakie sami chcielibyśmy czytać”.

Dlatego już dzisiaj zachęcamy Was do sięgnięcia po te właśnie czasopismo, które otrzymacie podczas tegorocznej konferencji.

https://www.facebook.com/logistykaodzysku

http://logistyka-odzysku.pl/