Czasopismo Logistyka Odzysku

V Kopernikańskie Dni Logistyki objęło także patronatem Czasopismo Logistyka Odzysku. Czytelnikami czasopisma są przedsiębiorcy, którzy szukają sposobu na realizację skutecznej gospodarki odpadami, by wdrażać w swej działalności zasadę zrównoważonego rozwoju oraz strategię zarządzania środowiskowego.   Czasopismo Logistyka Odzysku to przede wszystkim jedyne takie czasopismo w europie, które prezentuje nowe rozwiązania systemowe, zarówno koncepcyjne jak i […]