Grupa Boryszew jest:

  • największą prywatną grupą kapitałową w Polsce
  • największym polskim producentem w segmencie metali nieżelaznych
  • największym polskim producentem w branży motoryzacyjnej – co 10 samochód na świecie, a co 5 w Europie ma części wyprodukowane w jednej z naszych fabryk
  • największym polskim producentem płynu do chłodnic – marka Borygo
  • jednym z największych polskich inwestorów i pracodawców w Niemczech

 

BTP specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości wyrobów z tworzyw sztucznych formowanych metodą wtryskiwania. Nasza firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników, posiadamy również profesjonalnie nadzorowany system jakości, a także wyjątkowy park maszynowy składający się między innymi z 22 wtryskarek, ekologicznych linii malarskich na farby wodorozcieńczalne oraz szerokiego zakresu urządzeń montażowych.

*Prelekcja tytuł: System logistyczny Boryszew Tensho Poland sp. z o.o. jako dostawcy wiodących producentów w sektorze Automotive Paweł Prostojanek

Kierownik Działu Logistyki / Logistics Department Manager oraz Christos Poutoridis specjalista d.s. łańcucha dostaw

*Warsztaty; Tytuł warsztatów: Dynamiczna transformacja systemu logistycznego w kierunku Industry 4.0 na praktycznym przykładzie Boryszew Tensho Poland sp. z o.o. prowadzący Christos Poutoridis specjalista d.s. łańcucha dostaw