XI KOPERNIKAŃSKIE DNI LOGISTYKI 2024. RAMOWY HARMONOGRAM