Skip to main content

PMI PC 11 maj

PMI PC 11 maj

PMI PC promuje standardy i najlepsze praktyki zarządzania projektami, wspiera budowanie bazy wiedzy oraz kontaktów w środowisku kierowników projektów, programów i portfolio, a także angażuje się w wiele inicjatyw społecznie odpowiedzialnego biznesu, gdzie siłami wolontariuszy upowszechnia wiedzę o zarządzaniu projektami lub dostarcza innych potrzebnych otoczeniu wartości i aktywności. Dariusz Ciechan – Wicedyrektor Zarządzający ds. Torunia […]

Emtor 11 maj

Przedstawiamy Wam naszego prelegenta, jest to spółka Emtor z Torunia, oficjalny dystrybutor wózków Yale. Spółka EMTOR jest największą prywatną firmą na rynku wózków widłowych w naszym kraju. W latach 2000 – 2008 EMTOR był oficjalnym przedstawicielem Toyota Industrial Equipment Europe w Polsce. Od 2009 roku  firma EMTOR nawiązała współpracę z firmą NACCO Materials Handling Europe – producentem marki […]

Farmada Transport

Farmada Transport − spółka należąca do Grupy NEUCA – wyspecjalizowała się w transporcie towarów szczególnie wrażliwych na temperaturę. Dzięki doświadczeniu w dystrybucji farmaceutyków na potrzeby macierzystej organizacji oraz producentów farmaceutycznych w ostatnich latach rozwinęła swoją działalność, świadcząc usługi dla innych podmiotów z branży farmaceutycznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o zasady […]

Transrach 12 maj

12 maja warsztaty dla Was poprowadzi firma Transrach. TransRach to nowoczesna, polska firma z branży TSL, spełniającą międzynarodowe standardy rynkowe. Firma działa od 1988 roku nieustannie poszerzając swoją ofertę i zasięg terytorialny.     Specjalizuje się przede wszystkim w organizowaniu przewozów towaru do krajów Europy Wschodniej i Azji, jednak samochody firmy TransRach można spotkać również […]

Czasopismo Logistyka Odzysku

Czasopismo Logistyka Odzysku

V Kopernikańskie Dni Logistyki objęło także patronatem Czasopismo Logistyka Odzysku. Czytelnikami czasopisma są przedsiębiorcy, którzy szukają sposobu na realizację skutecznej gospodarki odpadami, by wdrażać w swej działalności zasadę zrównoważonego rozwoju oraz strategię zarządzania środowiskowego.   Czasopismo Logistyka Odzysku to przede wszystkim jedyne takie czasopismo w europie, które prezentuje nowe rozwiązania systemowe, zarówno koncepcyjne jak i […]

Torqway 11 maj

Przedstawiamy Wam naszego kolejnego prelegenta. Jest to firma TORQWAY sp. z o.o , która została powołana w lutym 2014 roku przy udziale specjalistycznego funduszu kapitału zalążkowego JCI Venture Sp. z o.o. Swoją siedzibę ma w Toruniu. Misją firmy jest wykreowanie nowego stylu zdrowego życia, opartego na rozrywce oraz aktywizacja osób z problemami poruszania się na […]