Portal Pracuj w logistyce objął Patronatem VI Kopernikańskie Dni Logistyki. Pracujwlogistyce.pl jest narzędziem do zamieszczania i wyszukiwania ogłoszeń o wolnych miejscach pracy. Co więcej na stronie znajdziecie wiele artykułów związanych z branżą TSL, dzięki czemu dostarczają bieżących informacji swoim czytelnikom.

Portal wspomniał także o naszej tegorocznej konferencji -> http://www.pracujwlogistyce.pl/10-konferencje/6252-6-kopernikanskie-dni-logistyki