Portal MłodziLogistycy.pl to tegoroczny patron medialny VI Kopernikańskich Dni Logistyki. Zachęcamy do zapoznania się z ich stroną, gdyż jak sami siebie opisują – ,,powstał z myślą nie tylko o studentach, uczniach szkół logistycznych, ale również o absolwentach kierunków związanych z logistyką. Logistyczne informacje ze świata, wydarzenia, konferencje, ale również ogłoszenia o pracy, stażach etc”.
Co więcej, na powyższej stronie znajdziecie informacje o naszej konferencji 🙂
->https://mlodzilogistycy.pl/wydarzenia/event/vi-kopernikanskie-dni-logistyki/