Etransport.pl oraz logistyka.net.pl to kolejne portale, które zgodziły się objąć patronatem medialnym VI Kopernikańskie Dni Logistyki! Z pewnością wielu naszych obserwatorów zna powyższe strony, ale i tak zachęcamy do zapoznania się z treściami zamieszczanymi na nich. Z pewnością nie będzie to stracony czas!