Oto plakat oraz harmonogram  X Kopernikańskich Dni Logistyki! 
▪️ Księga abstraktów X KDL 2023