Zapraszamy na XI Kopernikańskie Dni Logistyki, które odbędą się w dniach 18-19.04.2024 r. 

Logistyka życia codziennego

Choć do XI Kopernikańskich Dni Logistyki jeszcze dużo czasu, to żeby ułatwić wam podjęcie decyzji o udziale, przychodzimy ze szczegółami dotyczącymi naszego wydarzenia!

WAŻNE TERMINY KONFERENCYJNE
• do 01.03.2024 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej
• do 30.03.2024 r. – ostateczny termin rejestracji na XI KDL 2024 poprzez formularz zgłoszeń
• do 07.04.2024 r. – termin nadsyłania referatów na adres mailowy skn.logitor@gmail.com
• do 10.04.2024 r. – poinformowanie Autorów o zakwalifikowaniu do prezentacji referatu na
konferencji
• do 15.04.2024 r. – przesłanie prezentacji referatu przez Autorów na adres mailowy
skn.logitor@gmail.com (prezentacja MS PowerPoint)

Zachęcamy również do bieżącego śledzenia naszej strony na Facebooku!