Uległ zmianie terminarz dotyczący III Kopernikańskich dni logistyki organizowanych przez nasze koło. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

 

13 marca – termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych na adres mailowy logitor@stud.umk.pl

27 marca – termin nadsyłania referatów na adres mailowy
logitor.kdl@op.pl

3 kwietnia – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej

7 kwietnia – informacja zwrotna dotycząca wyboru referatów

9 kwietnia – przesłanie prezentacji referatu.

Zgłoszenia i pytania:
logitor@stud.umk.pl

 

Do zobaczenia w Toruniu 🙂