Oto plakat oraz harmonogram  X Kopernikańskich Dni Logistyki!