KNL „LOGITOR” tworzą ludzie postrzegający logistykę jako interdyscyplinarną dziedzinę – obecną we wszystkich działaniach człowieka.
KNL „LOGITOR” w swojej obecnej formie działa przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu od lutego 2010 r.
Zostało ono założone z inicjatywy studentów czwartego roku specjalności Logistyka Procesów Gospodarczych (rok akademicki 2009/2010), mgr Jagody Jakubowskiej (Opiekun Organizacyjny Koła) oraz prof. zw. dr hab. Mirosława Chaberka (Opiekun Naukowy Koła).
Obecnym Opiekunem Naukowym Koła jest mgr Iwona Wasielewska-Marszałkowska.

Sponsorzy V Kopernikańskich Dni Logistyki

Patroni medialni VII Kopernikańskich Dni Logistyki

pracuj-w-logi-mini-logo
mlodzi-patron-logo
etransport-media
reklama patron
logistyka.net.pl
logistyczny.com