KNL „LOGITOR” tworzą ludzie postrzegający logistykę jako interdyscyplinarną dziedzinę – obecną we wszystkich działaniach człowieka.
KNL „LOGITOR” w swojej obecnej formie działa przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu od lutego 2010 r.
Zostało ono założone z inicjatywy studentów czwartego roku specjalności Logistyka Procesów Gospodarczych (rok akademicki 2009/2010), mgr Jagody Jakubowskiej (Opiekun Organizacyjny Koła) oraz prof. zw. dr hab. Mirosława Chaberka (Opiekun Naukowy Koła).
Obecnymi Opiekunami Naukowymi Koła są: mgr Iwona Wasielewska-Marszałkowska oraz mgr Krzysztof Wojtkowiak.

Prowadzimy rekrutację do naszego koła, napisz do nas! Link do formularza: https://forms.office.com/r/TLppBGJYxG

infografika Logitor