Komitet organizacyjny zdecydował o odwołaniu konferencji, kierując się względami bezpieczeństwa uczestników.

Zapraszamy na edycję Kopernikańskich Dni Logistyki, które odbędą się w 2021 roku. Szczegółowe informacje będą podawane na bieżąco na naszej stronie oraz na naszym koncie na facebooku:
https://pl-pl.facebook.com/knllogitor