Poniżej prezentujemy honorowych członków naszego koła. Pomimo, iż zakończyli swoją przygodę na uczelni, nadal biorą czynny udział w życiu koła, oraz wspomagają nas swoim doświadczeniem, oraz radami.

Byli członkowie:

Lista członków 2009/2010
Lista członków 2010/2011
Lista członków 2011/2012
Lista członków 2012/2013