W dniach 5-6 grudnia 2019r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Auli WNEIZ odbyły się Dni Praktyki dla Logistyki, w którym udział wzięli przedstawiciele trzech przedsiębiorstw: Cronimet, Marwit oraz Esa Logistika. Wydarzenie niniejsze organizowane przez Koło Naukowe Logistyki LOGITOR, działające przy Katedrze Logistyki WNEiZ UMK w Toruniu. Celem tego wydarzenia było zapoznanie studentów z rozwiązaniami obsługi logistycznej współczesnych procesów gospodarczych stosowanych w praktyce gospodarczej. W prelekcjach uczestniczyli studenci I i II roku kierunku Logistyki oraz studenci II stopnia – specjalności Logistyka Biznesu.

Pierwszego dnia tj. 05.12.2019 r. Dni Praktyki dla Logistyki rozpoczęła firma Esa Logistika, której przedstawicielem był Business Excellence Manager Artur Górecki.
Przedstawił działalność firmy Esa Logistika, zaprezentował w jakich punktach możemy znaleźć ich siedziby oraz  opisał historię przedsiębiorstwa. Po prezentacji rozpoczęły się warsztaty, w których czynnie uczestniczyli studenci. Zadaniem było rozwiązanie problemów codziennych – wybrane case study i odpowiadanie na pytania odnośnie propozycji  rozwiązań, które  najlepiej usprawniłyby działanie w przedstawionym problemie.

Drugiego dnia tj. 06.12.2019r. o godzinie 10.00 prelekcje rozpoczęła Pani Małgorzata Grzelak (specjalista ds. logistyki) oraz Pani Joanna Sobczak (specjalista ds. HR/HR Specialist), przedstawicielki firmy Cronimet. Opowiedziały  historię i skacakteryzowały  profil działalności przedsiębiorstwa. Reprezentantki Cronimet, wskazały istotne rozwiązania obsługi logistycznej realizowanej w praktyce, podkreśliły informacje na temat sprzętów specjalistycznych używanych do rozpoznawania i dzielenia metali, bramkę do kontrolowania przywożonego surowca, na teren firmy. Po prezentacji pojawiło się kilka pytań, na które Panie udzieliły odpowiedzi.
Kolejny prelegent, Pan Adam Tusiński, kierownik Controllingu w Firmie Marwit. Opowiedział o specyfice firmy i jej działalności na rynku, podkreślił charakterystykę wyzwań przed którym stoi przedsiębiorstwo i czym się wyróżnia MARWIT od firm konkurencyjnych. Zaprezentował film w którym zaprezentowane zostały etapy produkcji soków. Pan Tusiński, opowiedział również co się dzieje z sokami, które nie zostają sprzedane w sklepach, tym samym podkreślił istotę roli logistycznej obsłudze zwrotów. Na koniec zadał studentom kilka pytań odnoszących się do przedsiębiorstwa.

Tegoroczna premierowa edycja Dni Praktyki dla Logistyki uznana została za ważne wydarzenie, które zdaniem organizatorów na stałe wpisze się w kalendarz Wydarzeń organizowanych na WNEiZ.

Julia Przybylska

Patryk Grabkowski